AKTUALNOŚCI O NAS GALERIA Wycieczki Pikniki rodzinne Kurs fotograficzny Gry zapomniane Wieczorki taneczne i Baliki HISTORIA WARTO ZOBACZYĆ KULTURA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STOWARZYSZENIE NASZ PRZYŁĘK Zebranie założycielskie Logo ZAKĄTEK LITERACKI KONTAKT PISZĄ O NAS ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 OGŁOSZENIA Akty Prawne Harmonogram Odbioru Odpadów Przyłęk 2016 ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia Kurenda październik 2014 Kurenda styczeń 2015 Kurenda luty 2015 Kurenda marzec 2015 Kurenda maj 2015 Kurenda lipiec 2015 Kurenda wrzesień 2015 Kurenda wrzesień/2 2015 Kurenda luty 2016


     
   
     

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nasz Przyłęk Zebranie założycielskie     Logo

 

Kim Jesteśmy ?
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania inicjatyw wiejskich, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami . Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

Gdzie nasza siedziba ?

Siedzibą stowarzyszenia jest Sala wiejska

 Przyłęk 39

 

Jak działamy ?

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Zbieramy pomysły i wspólnie dążymy do ich realizacji.

Nasz cel to :

integracja społeczeństwami

promocja wsi Przyłęk

wzajemna współpraca z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich

prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży

dbanie o dziedzictwo kulturowe miejscowości

organizowanie rajdów i wycieczek

działanie na rzecz rozwoju i samorządności

promocja i popieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej

organizacja kursów ,warsztatów i szkoleń

ochrona przyrody i środowiska

realizowanie potrzeb dzieci, młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku

organizowanie lub współorganizowanie obozów rehabilitacyjnych, obozów tematycznych , akcji letniego i zimowego wypoczynku dla zorganizowanych grup

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych